Dàn lô 8 số mb chuẩn nhất

Tự mình Chốt số bằng những phương pháp lạc hậu sẽ tiềm ẩn rất nhiều Rủi ro trong quá trình chơi Xổ số.
Đến với chúng tôi bằng công nghệ Soi cầu Độc quyền từ HĐXS sẽ cung cấp cho A/e những con số Chuẩn xác & Chắc ăn có 1.0.2, cam kết giúp A/e vào bờ ngay hôm nay và thoát khỏi tình trạng thua nỗ một cách nhanh nhất.

Dàn lô 8 số mb chuẩn nhất: 400.000đ

◊ Số mua mất phí đảm bảo chính xác 99,9%
◊ A/e nạp thẻ từ 08h-18h để tránh lấy lại số cũ nhé
◊ Sau khi nạp đủ tiền số sẽ Hiện ra
◊ Hỗ trợ thẻ cào: Viettel,VinaPhone
◊ Tư vấn cầu chuẩn a/e liên hệ với chúng tại KHUNG CHÁT nhé!

8 Con Lô Siêu Víp MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 400,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
19-06-21
18-06-2108,29,21,91,19,13,79,38Ăn 29,79,19,21,08,13,91,38362
17-06-2163,54,14,23,43,41,35,92Ăn 92,63,14,41,43,54,35,23372
16-06-2149,99,55,86,22,83,81,74Ăn 22,86,55,99,49363
15-06-2185,77,99,59,31,16,97,00Ăn 99,16,85,97,77,31,59377
14-06-2113,51,54,75,89,25,71,95Ăn 75,25,54,13,89,51356
13-06-2170,90,47,05,53,97,74,96Ăn 53374
12-06-2131,32,88,55,81,58,39,96Ăn 55,39337
11-06-2148,08,18,89,27,84,61,02Ăn 48,02,61,84,08,18,27,89363
10-06-2181,22,40,37,19,36,49,14Ăn 36,40355
09-06-2106,08,93,83,00,96,76,75Ăn 83,93,06,08,00,96339
08-06-2104,21,53,36,30,95,68,07Ăn 04,95389
07-06-2132,79,83,25,19,47,56,59Ăn 59,83331
06-06-2143,23,22,15,06,21,98,90Ăn 43,06,21361
05-06-2104,92,55,44,02,27,23,22Ăn 55,04,44,92,02370
04-06-2116,61,71,33,67,44,39,64Ăn 16,64,71350
03-06-2155,20,06,37,91,95,49,94Trượt359
02-06-2159,83,09,38,33,58,44,42Ăn 42,44347
01-06-2133,82,51,17,02,78,99,04Ăn 82388
31-05-2175,21,07,50,31,87,64,86Ăn 50,75,07,21,31352
30-05-2163,10,71,97,11,35,46,32Ăn 71,35,63,97,10,11342
29-05-2170,49,24,98,04,34,60,94Trượt368
28-05-2133,28,80,12,24,91,75,54Ăn 80,75,28,33354
27-05-2192,34,72,74,93,29,37,98Ăn 29,93,72,34,92,74376
26-05-2133,09,04,32,71,45,67,70Ăn 04,45,33,09,71,32348
25-05-2186,12,82,85,66,60,57,46Ăn 12,66,82,85,86341
24-05-2185,69,41,51,59,82,16,30Ăn 85,59,69,41,51347
23-05-2149,69,35,66,57,32,64,80Ăn 49,69,64,32,57,66,35352
22-05-2143,68,31,01,70,21,27,79Ăn 27335
21-05-2105,21,43,46,50,64,84,01Ăn 84,46347
20-05-2104,90,98,83,11,39,26,24Ăn 26,04,11,98,39,90,83339
19-05-2123,71,70,72,99,04,75,06Ăn 72,23,04,71,70,99336
18-05-2198,33,20,48,92,05,97,90Ăn 48,20,92,97,90,05,98,33348
17-05-2167,10,55,73,88,41,57,66Ăn 55,67,41,10,88,73358
16-05-2193,31,85,32,98,28,52,60Ăn 32,93,98,85,31,28391
15-05-2195,76,16,25,04,94,48,77Ăn 25,95,04,77,48,76,94,16387
14-05-2124,45,87,13,29,17,38,70Ăn 87,24,29,45,13355
13-05-2133,12,23,47,17,88,05,96Ăn 47,88,96,12,05,17,33,23357
12-05-2117,02,70,79,52,68,50,26Ăn 50,79,17,68,02,26,52,70387
11-05-2183,52,72,74,04,70,09,49Ăn 70,83,72,52,04,74372
10-05-2153,34,03,39,47,46,07,02Ăn 47,34,39,02,46,07,03,53353
09-05-2149,60,36,50,98,55,12,66Ăn 98,55,49,66,36,60,12,50332
08-05-2165,68,88,28,59,04,38,18Ăn 28,18,59,38,88,68,04,65362
07-05-2150,42,12,05,82,26,22,99Ăn 82339
06-05-2144,38,54,13,66,60,34,84Ăn 44,66,38,34,84,60,13,54393
05-05-2102,36,75,76,88,61,33,29Ăn 76,36,33,88,29,02,75,61348
04-05-2198,80,57,78,10,45,26,33Ăn 80,57,10,26,45,78,33,98344
03-05-2116,91,60,37,03,08,48,89Ăn 91,16,03,37,60351
02-05-2162,06,46,40,89,60,39,20Trượt391
01-05-2137,40,48,89,28,57,99,07Ăn 37,28,99,40,89,48,57367
30-04-2129,39,36,54,76,00,37,44Ăn 36,54,29,76,39353
29-04-2142,58,86,17,36,89,60,35Ăn 36,17,58,86,89,35,60,42382
28-04-2143,54,66,61,68,17,01,44Ăn 43,17372
27-04-2178,20,01,97,47,18,23,66Trượt351
26-04-2115,21,67,91,48,39,40,56Trượt380
25-04-2191,21,44,62,88,29,37,02Ăn 21,88,62,44,91341
24-04-2123,77,44,60,15,98,02,51Ăn 77,44,51,23,02,15,60,98361
23-04-2160,94,26,11,07,87,82,99Ăn 60,07,94,26,11357
22-04-2168,77,48,96,79,84,46,24Ăn 46,96,77,68,48,84,79346
21-04-2153,99,77,14,43,21,76,10Ăn 43,99,53,14,77,21349
20-04-2199,64,83,59,29,01,67,82Ăn 64,99,59393
19-04-2180,53,86,88,37,02,90,91Ăn 80,90,53,37,02,88,86398
18-04-2127,06,00,56,62,11,68,65Ăn 00,11,06,27,56,62337
17-04-2113,21,88,34,38,40,94,67Ăn 13,38,21,88,34393
16-04-2131,50,58,63,39,71,52,98Ăn 63389
15-04-2110,61,42,34,37,49,44,28Ăn 42,37,44,61,10,49,34391
14-04-2159,05,01,35,02,48,78,37Ăn 59,01,48,05,35,02353
13-04-2197,47,65,56,05,94,59,79Ăn 05,65,94,56,47,97387
12-04-2110,53,75,37,61,94,79,59Trượt330
11-04-2123,05,49,83,00,67,75,59Ăn 05,67,49,00,83,23391
10-04-2186,76,52,37,82,95,87,85Ăn 76,87,95,82,37,52,86383
09-04-2126,95,63,00,62,09,39,25Ăn 39,62,95392
08-04-2153,40,37,18,86,10,79,96Ăn 40,53,18,79,10,37,86369
07-04-2103,28,33,16,75,50,62,37Ăn 75,28,16,03,33384
06-04-2146,47,51,44,34,33,85,78Ăn 44,46,34,51,47366
05-04-2158,32,34,36,29,05,77,49Trượt373
04-04-2129,44,55,81,35,91,42,77Ăn 29,35,91,55,81,42,44393
03-04-2125,02,09,92,13,72,99,73Ăn 25,13369
02-04-2115,86,48,43,67,33,83,39Ăn 48,86,67,43,15,33341
01-04-2111,01,96,77,82,19,29,80Ăn 77,01,82,29,11,96,19374