Đề Đầu Đuôi Đài Miền Trung

Chơi Đầu Đuôi là một trong những lựa chọn hàng đầu, tỷ lệ trúng 99%, Hạn chế Rủi Ro cực thấp về Tài chính của bạn. Đầu tư lấy số ngay hôm nay để Phát tài bạn nhé!

SOI SỐ VÍP PHÍ: 300,000 VNĐ

⇒ Chốt số chuẩn cam kết 100% trúng to!
⇒ Anh em sẽ nhận số từ 08h-18h hàng ngày
⇒ Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
⇒ Lấy Số Víp Đánh Lớn và Giàu To
⇒ Lưu ÝCHÁT VỚI ADMIN Để được tư vấn cầu đẹp mỗi ngày!

Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 400,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
19-06-21
18-06-21Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đầu 2 Ninh Thuận
76
17-06-21Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Trượt99
16-06-21Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Trúng đầu 8 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 7 Khánh Hòa
204
15-06-21Đắc Lắc: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc47
14-06-21TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt TT Huế216
13-06-21Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Kon Tum201
12-06-21Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 0 Đà Nẵng,
Trúng đầu 2 Đắc Nông
204
11-06-21Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đuôi 8 Ninh Thuận
154
10-06-21Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đầu 4 Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
121
09-06-21Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 8 Khánh Hòa
82
08-06-21Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trượt116
07-06-21TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trúng đầu 8 TT Huế,
Trúng đuôi 2 Phú Yên
182
06-06-21Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
156
05-06-21Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 9
Trúng đầu 1 Đà Nẵng,
Trúng đầu 7 Đắc Nông
129
04-06-21Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 3
Trúng đầu 4 Gia Lai78
03-06-21Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Trúng đầu 1 Quảng Trị,
Trúng đầu 9 Quảng Bình
119
02-06-21Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa239
01-06-21Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 9
Trượt126
31-05-21TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đầu 9 Phú Yên
20
30-05-21Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng đầu 6 Kon Tum,
Trúng đuôi 2 Khánh Hòa
162
29-05-21Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trúng đầu 2 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 8 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 9 Đắc Nông
93
28-05-21Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Trượt101
27-05-21Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 4 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đuôi 6 Quảng Bình
181
26-05-21Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng186
25-05-21Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 2 Đắc Lắc278
24-05-21TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 7 - Đuôi: 6
Trúng đầu 0 TT Huế,
Trúng đuôi 6 Phú Yên
234
23-05-21Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 2
Trúng đầu 2 Kon Tum,
Trúng đuôi 2 Khánh Hòa
135
22-05-21Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Trượt199
21-05-21Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 4 Gia Lai,
Trúng đầu 6 Ninh Thuận
253
20-05-21Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đuôi 4 Quảng Trị,
Trúng đầu 4 Quảng Bình
202
19-05-21Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 0 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 2 Khánh Hòa
196
18-05-21Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trượt189
17-05-21TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Phú Yên: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Trúng đầu 4 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
233
16-05-21Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 6 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
147
15-05-21Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Trúng đầu 1 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 1 Đắc Nông
258
14-05-21Gia Lai: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Trượt146
13-05-21Bình Định: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 2 Bình Định,
Trúng đầu 2 Quảng Bình
244
12-05-21Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trúng đầu 2 Khánh Hòa105
11-05-21Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 1 Đắc Lắc134
10-05-21TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Trượt137
09-05-21Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trượt143
08-05-21Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Trúng đầu 5 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
124
07-05-21Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Trượt90
06-05-21Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng đầu 3 Bình Định,
Trúng đầu 1 Quảng Bình
85
05-05-21Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 9 Đà Nẵng,
Trúng đầu 0 Khánh Hòa
60
04-05-21Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Trúng đầu 0 Đắc Lắc174
03-05-21TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 6 - Đuôi: 4
Trượt260
02-05-21Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 4 Kon Tum,
Trúng đầu 2 Khánh Hòa
221
01-05-21Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trúng đầu 2 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 1 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 6 Đắc Nông
70
30-04-21Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Trúng đầu 0 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
155
29-04-21Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đuôi 1 Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
138
28-04-21Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trượt50
27-04-21Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng đầu 1 Quảng Nam
205
26-04-21TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Phú Yên139
25-04-21Kon Tum: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trúng đầu 1 Kon Tum,
Trúng đuôi 8 Khánh Hòa
96
24-04-21Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Trượt207
23-04-21Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Trượt190
22-04-21Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trúng đầu 5 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đầu 8 Quảng Bình
84
21-04-21Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 4 Khánh Hòa
120
20-04-21Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trượt130
19-04-21TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đầu 8 Phú Yên
78
18-04-21Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 6
Trúng đầu 3 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
281
17-04-21Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 6 Đắc Nông
176
16-04-21Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Trượt158
15-04-21Bình Định: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 0 Bình Định,
Trúng đuôi 7 Quảng Trị,
Trúng đầu 4 Quảng Bình
185
14-04-21Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 9
Trúng đầu 7 Đà Nẵng227
13-04-21Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng đuôi 0 Quảng Nam
147
12-04-21TT Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trượt154
11-04-21Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 3 Kon Tum71
10-04-21Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng đầu 0 Đà Nẵng,
Trúng đầu 5 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 1 Đắc Nông
186
09-04-21Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Trượt136
08-04-21Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 5
Trúng đầu 3 Bình Định,
Trúng đuôi 7 Quảng Trị
176
07-04-21Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 7 Đà Nẵng,
Trúng đầu 5 Khánh Hòa
133
06-04-21Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 9
Trượt174
05-04-21TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 8 Phú Yên101
04-04-21Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 9 Kon Tum,
Trúng đuôi 7 Khánh Hòa
57
03-04-21Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Trượt176
02-04-21Gia Lai: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 6 Ninh Thuận225