Giải 8 Siêu Víp Đài Miền Trung

Để Thắng lớn bạn phải suy nghĩ lớn. Dẫu biết rằng có chơi là chấp nhận cả Thắng và thua, Nhưng thua quá nhiều bạn sẽ cạn vốn. Đừng để vốn mình bỏ ra mà không thu được gì nhé!

SOI SỐ VÍP PHÍ: 500,000 VNĐ

⇒ Chốt số chuẩn cam kết 100% trúng to!
⇒ Anh em sẽ nhận số từ 08h-18h hàng ngày
⇒ Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
⇒ Lấy Số Víp Đánh Lớn và Giàu To
⇒ Lưu ÝCHÁT VỚI ADMIN Để được tư vấn cầu đẹp mỗi ngày!

Giải Tám Miền Trung Víp chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 450,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
19-06-21
18-06-21Gia Lai: 19,
Ninh Thuận: 55
Trượt190
17-06-21Bình Định: 73,
Quảng Trị: 48,
Quảng Bình: 94
Trượt197
16-06-21Đà Nẵng: 47,
Khánh Hòa: 97
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
150
15-06-21Đắc Lắc: 66,
Quảng Nam: 30
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
153
14-06-21TT Huế: 55,
Phú Yên: 47
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
247
13-06-21Kon Tum: 11,
Khánh Hòa: 05
Trượt199
12-06-21Đà Nẵng: 93,
Quảng Ngãi: 28,
Đắc Nông: 63
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
249
11-06-21Gia Lai: 96,
Ninh Thuận: 06
Trượt265
10-06-21Bình Định: 17,
Quảng Trị: 20,
Quảng Bình: 65
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
216
09-06-21Đà Nẵng: 43,
Khánh Hòa: 18
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
239
08-06-21Đắc Lắc: 41,
Quảng Nam: 45
Trượt223
07-06-21TT Huế: 54,
Phú Yên: 74
Trượt224
06-06-21Kon Tum: 97,
Khánh Hòa: 59
Trúng Kon Tum193
05-06-21Đà Nẵng: 11,
Quảng Ngãi: 38,
Đắc Nông: 25
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
137
04-06-21Gia Lai: 97,
Ninh Thuận: 13
Trượt184
03-06-21Bình Định: 59,
Quảng Trị: 18,
Quảng Bình: 64
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
171
02-06-21Đà Nẵng: 98,
Khánh Hòa: 45
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
199
01-06-21Đắc Lắc: 53,
Quảng Nam: 89
Trúng Đắc Lắc126
31-05-21TT Huế: 62,
Phú Yên: 46
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
188
30-05-21Kon Tum: 67,
Khánh Hòa: 23
Trúng Khánh Hòa185
29-05-21Đà Nẵng: 57,
Quảng Ngãi: 66,
Đắc Nông: 86
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
146
28-05-21Gia Lai: 80,
Ninh Thuận: 16
Trượt222
27-05-21Bình Định: 98,
Quảng Trị: 91,
Quảng Bình: 54
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
149
26-05-21Đà Nẵng: 37,
Khánh Hòa: 32
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
249
25-05-21Đắc Lắc: 08,
Quảng Nam: 28
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
226
24-05-21TT Huế: 13,
Phú Yên: 83
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
123
23-05-21Kon Tum: 26,
Khánh Hòa: 51
Trúng Kon Tum272
22-05-21Đà Nẵng: 77,
Quảng Ngãi: 91,
Đắc Nông: 26
Trượt148
21-05-21Gia Lai: 05,
Ninh Thuận: 75
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
223
20-05-21Bình Định: 40,
Quảng Trị: 94,
Quảng Bình: 83
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
216
19-05-21Đà Nẵng: 15,
Khánh Hòa: 42
Trúng Đà Nẵng273
18-05-21Đắc Lắc: 32,
Quảng Nam: 54
Trúng Đắc Lắc239
17-05-21TT Huế: 47,
Phú Yên: 83
Trúng Phú Yên177
16-05-21Kon Tum: 06,
Khánh Hòa: 79
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
199
15-05-21Đà Nẵng: 11,
Quảng Ngãi: 11,
Đắc Nông: 37
Trúng Đà Nẵng177
14-05-21Gia Lai: 54,
Ninh Thuận: 72
Trượt229
13-05-21Bình Định: 36,
Quảng Trị: 60,
Quảng Bình: 17
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
251
12-05-21Đà Nẵng: 57,
Khánh Hòa: 95
Trúng Đà Nẵng185
11-05-21Đắc Lắc: 86,
Quảng Nam: 35
Trúng Đắc Lắc185
10-05-21TT Huế: 27,
Phú Yên: 57
Trúng TT Huế178
09-05-21Kon Tum: 50,
Khánh Hòa: 54
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
170
08-05-21Đà Nẵng: 24,
Quảng Ngãi: 21,
Đắc Nông: 82
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
169
07-05-21Gia Lai: 72,
Ninh Thuận: 59
Trượt170
06-05-21Bình Định: 07,
Quảng Trị: 99,
Quảng Bình: 83
Trượt136
05-05-21Đà Nẵng: 10,
Khánh Hòa: 89
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
195
04-05-21Đắc Lắc: 42,
Quảng Nam: 76
Trượt225
03-05-21TT Huế: 74,
Phú Yên: 64
Trượt188
02-05-21Kon Tum: 10,
Khánh Hòa: 53
Trúng Kon Tum206
01-05-21Đà Nẵng: 53,
Quảng Ngãi: 65,
Đắc Nông: 22
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
146
30-04-21Gia Lai: 06,
Ninh Thuận: 05
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
176
29-04-21Bình Định: 88,
Quảng Trị: 61,
Quảng Bình: 68
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
219
28-04-21Đà Nẵng: 83,
Khánh Hòa: 75
Trượt140
27-04-21Đắc Lắc: 79,
Quảng Nam: 65
Trượt180
26-04-21TT Huế: 60,
Phú Yên: 65
Trúng Phú Yên141
25-04-21Kon Tum: 12,
Khánh Hòa: 13
Trượt196
24-04-21Đà Nẵng: 56,
Quảng Ngãi: 09,
Đắc Nông: 90
Trượt154
23-04-21Gia Lai: 76,
Ninh Thuận: 30
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
179
22-04-21Bình Định: 96,
Quảng Trị: 37,
Quảng Bình: 03
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
220
21-04-21Đà Nẵng: 24,
Khánh Hòa: 87
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
231
20-04-21Đắc Lắc: 46,
Quảng Nam: 81
Trượt208
19-04-21TT Huế: 89,
Phú Yên: 17
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
131
18-04-21Kon Tum: 70,
Khánh Hòa: 36
Trượt139
17-04-21Đà Nẵng: 28,
Quảng Ngãi: 53,
Đắc Nông: 65
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
151
16-04-21Gia Lai: 00,
Ninh Thuận: 70
Trượt259
15-04-21Bình Định: 04,
Quảng Trị: 57,
Quảng Bình: 58
Trúng Quảng Trị189
14-04-21Đà Nẵng: 14,
Khánh Hòa: 99
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
182
13-04-21Đắc Lắc: 94,
Quảng Nam: 00
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
196
12-04-21TT Huế: 66,
Phú Yên: 31
Trượt273
11-04-21Kon Tum: 59,
Khánh Hòa: 33
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
181
10-04-21Đà Nẵng: 52,
Quảng Ngãi: 80,
Đắc Nông: 40
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
195
09-04-21Gia Lai: 74,
Ninh Thuận: 07
Trượt179
08-04-21Bình Định: 72,
Quảng Trị: 71,
Quảng Bình: 20
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
219
07-04-21Đà Nẵng: 22,
Khánh Hòa: 11
Trượt152
06-04-21Đắc Lắc: 41,
Quảng Nam: 05
Trượt260
05-04-21TT Huế: 29,
Phú Yên: 47
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
257
04-04-21Kon Tum: 61,
Khánh Hòa: 91
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
199
03-04-21Đà Nẵng: 34,
Quảng Ngãi: 81,
Đắc Nông: 96
Trượt200
02-04-21Gia Lai: 27,
Ninh Thuận: 41
Trúng Gia Lai163