Bạch Thủ Đề Đài Miền Trung

Đừng nghĩ mình quá xui xẻo, Thực tế là phương pháp soi cầu của bạn đã lạc hậu và không còn chính xác, Hãy để đội ngũ ADMIN của chúng tôi giúp bạn những con số Chuẩn Xác hôm nay. Việc của bạn là nạp thẻ vào ô phía dưới, Vốn và lời của bạn sẽ về sau 16h30!

SOI SỐ VÍP PHÍ: 800,000 VNĐ

⇒ Chốt số chuẩn cam kết 100% trúng to!
⇒ Anh em sẽ nhận số từ 08h-18h hàng ngày
⇒ Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
⇒ Lấy Số Víp Đánh Lớn và Giàu To
⇒ Lưu ÝCHÁT VỚI ADMIN Để được tư vấn cầu đẹp mỗi ngày!

Đề Đặc Biệt Miền Nam Víp chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 800,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
19-06-21
18-06-21Gia Lai: 10,
Ninh Thuận: 28
Trượt201
17-06-21Bình Định: 85,
Quảng Trị: 58,
Quảng Bình: 05
Trượt177
16-06-21Đà Nẵng: 87,
Khánh Hòa: 37
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
240
15-06-21Đắc Lắc: 71,
Quảng Nam: 41
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
157
14-06-21TT Huế: 09,
Phú Yên: 73
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
241
13-06-21Kon Tum: 02,
Khánh Hòa: 42
Trượt152
12-06-21Đà Nẵng: 60,
Quảng Ngãi: 00,
Đắc Nông: 28
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
80
11-06-21Gia Lai: 16,
Ninh Thuận: 28
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
124
10-06-21Bình Định: 32,
Quảng Trị: 43,
Quảng Bình: 16
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
182
09-06-21Đà Nẵng: 93,
Khánh Hòa: 52
Trúng Đà Nẵng286
08-06-21Đắc Lắc: 76,
Quảng Nam: 91
Trúng Quảng Nam112
07-06-21TT Huế: 81,
Phú Yên: 12
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
206
06-06-21Kon Tum: 71,
Khánh Hòa: 57
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
194
05-06-21Đà Nẵng: 15,
Quảng Ngãi: 24,
Đắc Nông: 00
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
134
04-06-21Gia Lai: 57,
Ninh Thuận: 74
Trượt127
03-06-21Bình Định: 61,
Quảng Trị: 62,
Quảng Bình: 90
Trúng Quảng Bình136
02-06-21Đà Nẵng: 39,
Khánh Hòa: 22
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
130
01-06-21Đắc Lắc: 30,
Quảng Nam: 00
Trúng Quảng Nam184
31-05-21TT Huế: 79,
Phú Yên: 95
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
169
30-05-21Kon Tum: 61,
Khánh Hòa: 52
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
144
29-05-21Đà Nẵng: 24,
Quảng Ngãi: 03,
Đắc Nông: 99
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
170
28-05-21Gia Lai: 36,
Ninh Thuận: 54
Trượt165
27-05-21Bình Định: 04,
Quảng Trị: 12,
Quảng Bình: 06
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
181
26-05-21Đà Nẵng: 56,
Khánh Hòa: 10
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
131
25-05-21Đắc Lắc: 52,
Quảng Nam: 90
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
98
24-05-21TT Huế: 42,
Phú Yên: 26
Trúng Phú Yên82
23-05-21Kon Tum: 27,
Khánh Hòa: 21
Trúng Kon Tum129
22-05-21Đà Nẵng: 06,
Quảng Ngãi: 80,
Đắc Nông: 82
Trượt142
21-05-21Gia Lai: 34,
Ninh Thuận: 63
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
149
20-05-21Bình Định: 19,
Quảng Trị: 84,
Quảng Bình: 49
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
79
19-05-21Đà Nẵng: 89,
Khánh Hòa: 43
Trượt121
18-05-21Đắc Lắc: 57,
Quảng Nam: 60
Trúng Quảng Nam184
17-05-21TT Huế: 43,
Phú Yên: 06
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
164
16-05-21Kon Tum: 36,
Khánh Hòa: 62
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
81
15-05-21Đà Nẵng: 16,
Quảng Ngãi: 10,
Đắc Nông: 81
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
78
14-05-21Gia Lai: 80,
Ninh Thuận: 20
Trượt132
13-05-21Bình Định: 72,
Quảng Trị: 02,
Quảng Bình: 24
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
122
12-05-21Khánh Hòa: 22,
Đà Nẵng: 90
Trúng Khánh Hòa,
Trúng Đà Nẵng
137
11-05-21Đắc Lắc: 71,
Quảng Nam: 00
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
86
10-05-21TT Huế: 32,
Phú Yên: 97
Trúng TT Huế113
09-05-21Kon Tum: 32,
Khánh Hòa: 83
Trúng Kon Tum150
08-05-21Đà Nẵng: 16,
Quảng Ngãi: 59,
Đắc Nông: 34
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
220
07-05-21Gia Lai: 67,
Ninh Thuận: 47
Trượt146
06-05-21Bình Định: 31,
Quảng Trị: 26,
Quảng Bình: 14
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
121
05-05-21Đà Nẵng: 76,
Khánh Hòa: 01
Trúng Khánh Hòa181
04-05-21Đắc Lắc: 02,
Quảng Nam: 11
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
245
03-05-21TT Huế: 55,
Phú Yên: 88
Trúng Phú Yên100
02-05-21Kon Tum: 34,
Khánh Hòa: 25
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
77
01-05-21Đà Nẵng: 27,
Quảng Ngãi: 01,
Đắc Nông: 61
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
185
30-04-21Gia Lai: 05,
Ninh Thuận: 95
Trúng Gia Lai193
29-04-21Bình Định: 02,
Quảng Trị: 01,
Quảng Bình: 56
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
83
28-04-21Đà Nẵng: 94,
Khánh Hòa: 69
Trượt100
27-04-21Đắc Lắc: 09,
Quảng Nam: 17
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
136
26-04-21TT Huế: 03,
Phú Yên: 13
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
86
25-04-21Kon Tum: 17,
Khánh Hòa: 68
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
215
24-04-21Đà Nẵng: 45,
Quảng Ngãi: 36,
Đắc Nông: 20
Trượt131
23-04-21Gia Lai: 94,
Ninh Thuận: 18
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
37
22-04-21Bình Định: 59,
Quảng Trị: 22,
Quảng Bình: 88
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
86
21-04-21Đà Nẵng: 78,
Khánh Hòa: 24
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
97
20-04-21Đắc Lắc: 24,
Quảng Nam: 43
Trượt174
19-04-21TT Huế: 05,
Phú Yên: 89
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
105
18-04-21Kon Tum: 06,
Khánh Hòa: 76
Trúng Khánh Hòa267
17-04-21Đà Nẵng: 91,
Quảng Ngãi: 16,
Đắc Nông: 94
Trúng Đà Nẵng148
16-04-21Gia Lai: 36,
Ninh Thuận: 25
Trượt280
15-04-21Bình Định: 50,
Quảng Trị: 07,
Quảng Bình: 44
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
157
14-04-21Đà Nẵng: 78,
Khánh Hòa: 07
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
190
13-04-21Đắc Lắc: 50,
Quảng Nam: 00
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
76
12-04-21TT Huế: 64,
Phú Yên: 01
Trượt192
11-04-21Kon Tum: 93,
Khánh Hòa: 94
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
266
10-04-21Đà Nẵng: 01,
Quảng Ngãi: 57,
Đắc Nông: 71
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
204
09-04-21Gia Lai: 57,
Ninh Thuận: 94
Trượt198
08-04-21Bình Định: 31,
Quảng Trị: 87,
Quảng Bình: 47
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
147
07-04-21Đà Nẵng: 57,
Khánh Hòa: 53
Trúng Khánh Hòa200
06-04-21Đắc Lắc: 63,
Quảng Nam: 16
Trượt81
05-04-21TT Huế: 35,
Phú Yên: 88
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
204
04-04-21Kon Tum: 29,
Khánh Hòa: 17
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
213
03-04-21Đà Nẵng: 41,
Quảng Ngãi: 18,
Đắc Nông: 10
Trượt105
02-04-21Gia Lai: 09,
Ninh Thuận: 76
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
183