Lô Ba Số Siêu Víp Đài Miền Trung

Biết người biết ta trăm trận thắng trăm. Đừng để cơ hội tuột khỏi tầm tay bạn. Bạn được lựa chon số để đánh nhưng tỷ lệ Trúng phải sau giờ kết quả mới biết. Đến với Chúng tôi Khẳng định lấy số hôm nào hôm đó trúng số.

SOI SỐ VÍP PHÍ: 500,000 VNĐ

⇒ Chốt số chuẩn cam kết 100% trúng to!
⇒ Anh em sẽ nhận số từ 08h-18h hàng ngày
⇒ Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
⇒ Lấy Số Víp Đánh Lớn và Giàu To
⇒ Lưu ÝCHÁT VỚI ADMIN Để được tư vấn cầu đẹp mỗi ngày!

Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 400,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
19-06-21
18-06-21Gia Lai: 783,
Ninh Thuận: 729
Trúng Ninh Thuận286
17-06-21Bình Định: 354,
Quảng Trị: 676,
Quảng Bình: 890
Trượt279
16-06-21Đà Nẵng: 324,
Khánh Hòa: 274
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
176
15-06-21Đắc Lắc: 264,
Quảng Nam: 810
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
225
14-06-21TT Huế: 009,
Phú Yên: 263
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
246
13-06-21Kon Tum: 010,
Khánh Hòa: 870
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
322
12-06-21Đà Nẵng: 451,
Quảng Ngãi: 539,
Đắc Nông: 128
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
252
11-06-21Gia Lai: 354,
Ninh Thuận: 553
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
240
10-06-21Bình Định: 625,
Quảng Trị: 990,
Quảng Bình: 239
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
357
09-06-21Đà Nẵng: 185,
Khánh Hòa: 821
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
192
08-06-21Đắc Lắc: 888,
Quảng Nam: 599
Trúng Quảng Nam242
07-06-21TT Huế: 014,
Phú Yên: 071
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
247
06-06-21Kon Tum: 666,
Khánh Hòa: 895
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
273
05-06-21Đà Nẵng: 449,
Quảng Ngãi: 324,
Đắc Nông: 072
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
226
04-06-21Gia Lai: 560,
Ninh Thuận: 080
Trượt331
03-06-21Bình Định: 123,
Quảng Trị: 785,
Quảng Bình: 351
Trúng Quảng Trị189
02-06-21Đà Nẵng: 533,
Khánh Hòa: 464
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
305
01-06-21Đắc Lắc: 259,
Quảng Nam: 610
Trúng Đắc Lắc226
31-05-21TT Huế: 120,
Phú Yên: 415
Trúng TT Huế359
30-05-21Kon Tum: 772,
Khánh Hòa: 721
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
224
29-05-21Đà Nẵng: 296,
Quảng Ngãi: 063,
Đắc Nông: 799
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
236
28-05-21Gia Lai: 207,
Ninh Thuận: 771
Trượt263
27-05-21Bình Định: 215,
Quảng Trị: 886,
Quảng Bình: 288
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
260
26-05-21Đà Nẵng: 930,
Khánh Hòa: 820
Trượt316
25-05-21Đắc Lắc: 115,
Quảng Nam: 260
Trượt225
24-05-21TT Huế: 510,
Phú Yên: 539
Trượt175
23-05-21Kon Tum: 331,
Khánh Hòa: 793
Trượt271
22-05-21Đà Nẵng: 606,
Quảng Ngãi: 090,
Đắc Nông: 045
Trượt160
21-05-21Gia Lai: 577,
Ninh Thuận: 532
Trúng Gia Lai123
20-05-21Bình Định: 490,
Quảng Trị: 182,
Quảng Bình: 000
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
236
19-05-21Đà Nẵng: 231,
Khánh Hòa: 775
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
223
18-05-21Đắc Lắc: 688,
Quảng Nam: 506
Trượt244
17-05-21TT Huế: 042,
Phú Yên: 309
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
232
16-05-21Kon Tum: 360,
Khánh Hòa: 801
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
231
15-05-21Đà Nẵng: 854,
Quảng Ngãi: 779,
Đắc Nông: 567
Trúng Quảng Ngãi134
14-05-21Gia Lai: 057,
Ninh Thuận: 777
Trượt205
13-05-21Bình Định: 964,
Quảng Trị: 368,
Quảng Bình: 664
Trượt301
12-05-21Đà Nẵng: 775,
Khánh Hòa: 922
Trúng Khánh Hòa285
11-05-21Đắc Lắc: 151,
Quảng Nam: 698
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
288
10-05-21TT Huế: 171,
Phú Yên: 211
Trượt211
09-05-21Kon Tum: 781,
Khánh Hòa: 740
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
235
08-05-21Quảng Ngãi: 370,
Đắc Nông: 294,
Đà Nẵng: 758
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông,
Trúng Đà Nẵng
304
07-05-21Gia Lai: 853,
Ninh Thuận: 896
Trúng Ninh Thuận210
06-05-21Bình Định: 590,
Quảng Trị: 812,
Quảng Bình: 468
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
227
05-05-21Đà Nẵng: 847,
Khánh Hòa: 141
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
249
04-05-21Đắc Lắc: 518,
Quảng Nam: 507
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
357
03-05-21TT Huế: 612,
Phú Yên: 022
Trượt202
02-05-21Kon Tum: 086,
Khánh Hòa: 069
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
266
01-05-21Đà Nẵng: 362,
Quảng Ngãi: 844,
Đắc Nông: 461
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
218
30-04-21Gia Lai: 276,
Ninh Thuận: 235
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
245
29-04-21Bình Định: 113,
Quảng Trị: 924,
Quảng Bình: 208
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
242
28-04-21Đà Nẵng: 632,
Khánh Hòa: 678
Trượt288
27-04-21Đắc Lắc: 938,
Quảng Nam: 330
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
194
26-04-21TT Huế: 734,
Phú Yên: 684
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
217
25-04-21Kon Tum: 072,
Khánh Hòa: 315
Trúng Khánh Hòa255
24-04-21Đà Nẵng: 145,
Quảng Ngãi: 082,
Đắc Nông: 548
Trượt334
23-04-21Gia Lai: 718,
Ninh Thuận: 606
Trúng Gia Lai241
22-04-21Bình Định: 582,
Quảng Trị: 032,
Quảng Bình: 292
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
147
21-04-21Đà Nẵng: 353,
Khánh Hòa: 318
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
239
20-04-21Đắc Lắc: 642,
Quảng Nam: 877
Trượt188
19-04-21TT Huế: 978,
Phú Yên: 703
Trượt250
18-04-21Kon Tum: 030,
Khánh Hòa: 195
Trúng Kon Tum202
17-04-21Đà Nẵng: 844,
Quảng Ngãi: 604,
Đắc Nông: 263
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
288
16-04-21Gia Lai: 145,
Ninh Thuận: 332
Trượt212
15-04-21Bình Định: 250,
Quảng Trị: 329,
Quảng Bình: 690
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
308
14-04-21Đà Nẵng: 278,
Khánh Hòa: 905
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
224
13-04-21Đắc Lắc: 450,
Quảng Nam: 086
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
245
12-04-21TT Huế: 534,
Phú Yên: 141
Trượt354
11-04-21Kon Tum: 834,
Khánh Hòa: 603
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
236
10-04-21Đà Nẵng: 835,
Quảng Ngãi: 351,
Đắc Nông: 668
Trúng Đà Nẵng308
09-04-21Gia Lai: 834,
Ninh Thuận: 908
Trượt267
08-04-21Bình Định: 468,
Quảng Trị: 415,
Quảng Bình: 586
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
247
07-04-21Đà Nẵng: 060,
Khánh Hòa: 653
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
260
06-04-21Đắc Lắc: 442,
Quảng Nam: 287
Trượt294
05-04-21TT Huế: 852,
Phú Yên: 744
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
228
04-04-21Kon Tum: 030,
Khánh Hòa: 807
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
245
03-04-21Đà Nẵng: 902,
Quảng Ngãi: 645,
Đắc Nông: 010
Trượt224
02-04-21Gia Lai: 399,
Ninh Thuận: 667
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
282