Song Thủ Lô Đài Miền Trung

Để Thắng lớn bạn phải suy nghĩ lớn. Dẫu biết rằng có chơi là chấp nhận cả Thắng và thua, Nhưng thua quá nhiều bạn sẽ cạn vốn. Đừng để vốn mình bỏ ra mà không thu được gì nhé!

SOI SỐ VÍP PHÍ: 400,000 VNĐ

⇒ Chốt số chuẩn cam kết 100% trúng to!
⇒ Anh em sẽ nhận số từ 08h-18h hàng ngày
⇒ Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
⇒ Lấy Số Víp Đánh Lớn và Giàu To
⇒ Lưu ÝCHÁT VỚI ADMIN Để được tư vấn cầu đẹp mỗi ngày!

Song thủ lô Miền Trung đẹp nhất hôm nay chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 400,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
19-06-21
18-06-21Gia Lai: 29,57,
Ninh Thuận: 69,56
Ăn lô 29,57 Gia Lai143
17-06-21Bình Định: 20,98,
Quảng Trị: 03,51,
Quảng Bình: 60,54
Ăn lô 03 Quảng Trị256
16-06-21Đà Nẵng: 69,64,
Khánh Hòa: 17,29
Trượt220
15-06-21Đắc Lắc: 96,54,
Quảng Nam: 80,49
Ăn lô 96 Đắc Lắc195
14-06-21TT Huế: 90,84,
Phú Yên: 22,85
Ăn lô 90 TT Huế,
Ăn lô 22 Phú Yên
152
13-06-21Kon Tum: 03,69,
Khánh Hòa: 08,44
Trượt129
12-06-21Đà Nẵng: 41,04,
Quảng Ngãi: 74,16,
Đắc Nông: 60,15
Ăn lô 41 Đà Nẵng,
Ăn lô 74 Quảng Ngãi,
Ăn lô 60 Đắc Nông
246
11-06-21Gia Lai: 53,44,
Ninh Thuận: 62,41
Ăn lô 44,53 Gia Lai,
Ăn lô 62,41 Ninh Thuận
212
10-06-21Bình Định: 98,49,
Quảng Trị: 74,49,
Quảng Bình: 17,81
Ăn lô 49,98 Bình Định,
Ăn lô 74 Quảng Trị,
Ăn lô 17 Quảng Bình
240
09-06-21Đà Nẵng: 28,43,
Khánh Hòa: 16,85
Ăn lô 43,28 Đà Nẵng,
Ăn lô 16 Khánh Hòa
294
08-06-21Đắc Lắc: 98,15,
Quảng Nam: 12,80
Trượt322
07-06-21TT Huế: 81,35,
Phú Yên: 70,10
Ăn lô 81 TT Huế267
06-06-21Kon Tum: 63,12,
Khánh Hòa: 05,87
Ăn lô 63 Kon Tum222
05-06-21Đà Nẵng: 03,10,
Quảng Ngãi: 53,00,
Đắc Nông: 75,07
Ăn lô 03,10 Đà Nẵng,
Ăn lô 75,07 Đắc Nông
243
04-06-21Gia Lai: 10,23,
Ninh Thuận: 95,93
Ăn lô 93,95 Ninh Thuận228
03-06-21Bình Định: 29,52,
Quảng Trị: 28,31,
Quảng Bình: 07,76
Ăn lô 29 Bình Định232
02-06-21Đà Nẵng: 98,67,
Khánh Hòa: 64,32
Ăn lô 98,67 Đà Nẵng,
Ăn lô 32,64 Khánh Hòa
269
01-06-21Đắc Lắc: 87,97,
Quảng Nam: 99,51
Ăn lô 99 Quảng Nam178
31-05-21TT Huế: 26,82,
Phú Yên: 89,43
Ăn lô 82,26 TT Huế,
Ăn lô 89 Phú Yên
282
30-05-21Kon Tum: 26,83,
Khánh Hòa: 21,70
Ăn lô 26 Kon Tum,
Ăn lô 21 Khánh Hòa
375
29-05-21Đà Nẵng: 08,20,
Quảng Ngãi: 89,66,
Đắc Nông: 95,76
Ăn lô 66,89 Quảng Ngãi,
Ăn lô 95,76 Đắc Nông
177
28-05-21Gia Lai: 04,40,
Ninh Thuận: 68,88
Ăn lô 40 Gia Lai,
Ăn lô 68,88 Ninh Thuận
313
27-05-21Bình Định: 57,49,
Quảng Trị: 35,37,
Quảng Bình: 07,56
Ăn lô 57 Bình Định,
Ăn lô 56 Quảng Bình
257
26-05-21Đà Nẵng: 03,37,
Khánh Hòa: 05,47
Ăn lô 37,03 Đà Nẵng,
Ăn lô 47,05 Khánh Hòa
249
25-05-21Đắc Lắc: 67,81,
Quảng Nam: 41,44
Ăn lô 67 Đắc Lắc,
Ăn lô 44 Quảng Nam
228
24-05-21TT Huế: 06,56,
Phú Yên: 41,67
Trượt375
23-05-21Kon Tum: 77,56,
Khánh Hòa: 88,27
Ăn lô 77,56 Kon Tum160
22-05-21Đà Nẵng: 31,81,
Quảng Ngãi: 58,93,
Đắc Nông: 88,98
Ăn lô 81 Đà Nẵng209
21-05-21Gia Lai: 59,18,
Ninh Thuận: 90,78
Ăn lô 78 Ninh Thuận257
20-05-21Bình Định: 90,68,
Quảng Trị: 98,06,
Quảng Bình: 25,15
Ăn lô 68,90 Bình Định,
Ăn lô 25 Quảng Bình
280
19-05-21Đà Nẵng: 12,64,
Khánh Hòa: 53,17
Ăn lô 12,64 Đà Nẵng287
18-05-21Đắc Lắc: 15,77,
Quảng Nam: 32,15
Ăn lô 15 Quảng Nam168
17-05-21TT Huế: 94,71,
Phú Yên: 42,47
Ăn lô 71,94 TT Huế,
Ăn lô 42 Phú Yên
219
16-05-21Kon Tum: 88,69,
Khánh Hòa: 01,72
Ăn lô 69,88 Kon Tum,
Ăn lô 01,72 Khánh Hòa
319
15-05-21Đà Nẵng: 60,66,
Quảng Ngãi: 74,94,
Đắc Nông: 91,51
Ăn lô 60 Đà Nẵng,
Ăn lô 91 Đắc Nông
313
14-05-21Gia Lai: 07,56,
Ninh Thuận: 01,08
Ăn lô 56 Gia Lai348
13-05-21Bình Định: 00,19,
Quảng Trị: 39,63,
Quảng Bình: 07,68
Ăn lô 39 Quảng Trị,
Ăn lô 07,68 Quảng Bình
189
12-05-21Đà Nẵng: 97,08,
Khánh Hòa: 83,17
Ăn lô 08,97 Đà Nẵng274
11-05-21Đắc Lắc: 64,84,
Quảng Nam: 00,42
Ăn lô 64 Đắc Lắc,
Ăn lô 00 Quảng Nam
267
10-05-21TT Huế: 68,19,
Phú Yên: 17,41
Trượt231
09-05-21Kon Tum: 67,24,
Khánh Hòa: 63,47
Ăn lô 47 Khánh Hòa132
08-05-21Đà Nẵng: 49,66,
Quảng Ngãi: 85,23,
Đắc Nông: 01,80
Ăn lô 49 Đà Nẵng,
Ăn lô 23 Quảng Ngãi,
Ăn lô 01 Đắc Nông
280
07-05-21Gia Lai: 66,60,
Ninh Thuận: 66,18
Trượt224
06-05-21Bình Định: 86,61,
Quảng Trị: 53,29,
Quảng Bình: 47,78
Ăn lô 61 Bình Định,
Ăn lô 53 Quảng Trị,
Ăn lô 78 Quảng Bình
280
05-05-21Đà Nẵng: 07,17,
Khánh Hòa: 02,17
Trượt274
04-05-21Đắc Lắc: 39,02,
Quảng Nam: 44,89
Ăn lô 39,02 Đắc Lắc,
Ăn lô 44,89 Quảng Nam
237
03-05-21TT Huế: 99,06,
Phú Yên: 44,26
Trượt268
02-05-21Kon Tum: 58,05,
Khánh Hòa: 91,37
Ăn lô 58 Kon Tum,
Ăn lô 91 Khánh Hòa
287
01-05-21Đà Nẵng: 61,37,
Quảng Ngãi: 28,26,
Đắc Nông: 10,91
Ăn lô 28 Quảng Ngãi,
Ăn lô 10,91 Đắc Nông
313
30-04-21Gia Lai: 82,81,
Ninh Thuận: 80,90
Ăn lô 82,81 Gia Lai,
Ăn lô 80,90 Ninh Thuận
282
29-04-21Bình Định: 99,49,
Quảng Trị: 04,01,
Quảng Bình: 13,30
Ăn lô 04,01 Quảng Trị,
Ăn lô 30 Quảng Bình
207
28-04-21Đà Nẵng: 14,33,
Khánh Hòa: 95,84
Ăn lô 33 Đà Nẵng306
27-04-21Đắc Lắc: 03,36,
Quảng Nam: 41,28
Ăn lô 28,41 Quảng Nam213
26-04-21TT Huế: 77,25,
Phú Yên: 81,80
Ăn lô 25,77 TT Huế190
25-04-21Kon Tum: 20,12,
Khánh Hòa: 19,20
Ăn lô 12,20 Kon Tum,
Ăn lô 19 Khánh Hòa
243
24-04-21Đà Nẵng: 87,17,
Quảng Ngãi: 57,44,
Đắc Nông: 55,93
Ăn lô 87 Đà Nẵng,
Ăn lô 44 Quảng Ngãi
200
23-04-21Gia Lai: 95,81,
Ninh Thuận: 51,01
Ăn lô 81 Gia Lai,
Ăn lô 01,51 Ninh Thuận
305
22-04-21Bình Định: 44,18,
Quảng Trị: 92,86,
Quảng Bình: 45,62
Ăn lô 45 Quảng Bình170
21-04-21Đà Nẵng: 75,50,
Khánh Hòa: 26,67
Ăn lô 75,50 Đà Nẵng,
Ăn lô 26 Khánh Hòa
294
20-04-21Đắc Lắc: 78,12,
Quảng Nam: 73,70
Trượt271
19-04-21TT Huế: 32,01,
Phú Yên: 81,52
Ăn lô 32 TT Huế252
18-04-21Kon Tum: 78,91,
Khánh Hòa: 11,86
Ăn lô 91,78 Kon Tum,
Ăn lô 86,11 Khánh Hòa
168
17-04-21Đà Nẵng: 19,11,
Quảng Ngãi: 14,88,
Đắc Nông: 82,87
Ăn lô 19 Đà Nẵng,
Ăn lô 14,88 Quảng Ngãi,
Ăn lô 87 Đắc Nông
281
16-04-21Gia Lai: 94,03,
Ninh Thuận: 26,50
Ăn lô 50 Ninh Thuận231
15-04-21Bình Định: 53,83,
Quảng Trị: 74,00,
Quảng Bình: 37,08
Ăn lô 53 Bình Định,
Ăn lô 74,00 Quảng Trị,
Ăn lô 37 Quảng Bình
182
14-04-21Đà Nẵng: 82,96,
Khánh Hòa: 13,45
Ăn lô 96 Đà Nẵng,
Ăn lô 45 Khánh Hòa
194
13-04-21Đắc Lắc: 05,85,
Quảng Nam: 00,98
Ăn lô 05,85 Đắc Lắc,
Ăn lô 00,98 Quảng Nam
277
12-04-21TT Huế: 14,08,
Phú Yên: 70,02
Ăn lô 14 TT Huế203
11-04-21Kon Tum: 85,99,
Khánh Hòa: 58,92
Ăn lô 92,58 Khánh Hòa255
10-04-21Đà Nẵng: 56,15,
Quảng Ngãi: 40,43,
Đắc Nông: 91,52
Ăn lô 56 Đà Nẵng,
Ăn lô 40,43 Quảng Ngãi,
Ăn lô 91 Đắc Nông
176
09-04-21Gia Lai: 14,65,
Ninh Thuận: 81,20
Trượt229
08-04-21Bình Định: 02,36,
Quảng Trị: 54,20,
Quảng Bình: 63,71
Ăn lô 54 Quảng Trị,
Ăn lô 63 Quảng Bình
287
07-04-21Đà Nẵng: 31,27,
Khánh Hòa: 98,37
Ăn lô 98 Khánh Hòa272
06-04-21Đắc Lắc: 07,67,
Quảng Nam: 32,81
Ăn lô 67 Đắc Lắc225
05-04-21TT Huế: 17,77,
Phú Yên: 17,85
Ăn lô 17,77 TT Huế,
Ăn lô 17,85 Phú Yên
275
04-04-21Kon Tum: 61,65,
Khánh Hòa: 49,37
Ăn lô 61 Kon Tum152
03-04-21Đà Nẵng: 91,87,
Quảng Ngãi: 17,63,
Đắc Nông: 94,64
Trượt254
02-04-21Gia Lai: 99,74,
Ninh Thuận: 30,59
Ăn lô 99 Gia Lai325